80 de ani de la crearea apostatei Patriarhii a Moscovei de către prigonitorul Stalin: „N-ați putea da dovadă oare de un ritm bolșevic?”

După aceea, i-am raportat tovarășului Stalin că mitropoliții Serghie, Alexei și Nikolai au mulțumit pentru o asemenea atenție acordată de Conducere și doresc să fie primiți astăzi.
Două ore mai târziu, mitropoliții Serghie, Alexei și Nikolai au ajuns la Kremlin, unde au fost primiți de tovarășul Stalin în biroul președintelui Sovietului Comisarilor Poporului din URSS.

Astăzi se împlinesc 40 de ani de la Anatema împotriva Ecumenismului dată de Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Granițelor (ROCOR)

Celor ce atacă Biserica lui Hristos învățând că Biserica Sa este împărțită în așa-zise „ramuri” ce se deosebesc în doctrină și în felul de viață, sau că Biserica nu există în chip văzut, ci va fi alcătuită în viitor când toate „ramurile” – sectele, denominaţiunile și chiar religiile – vor fi unite într-un singur trup, […]

Anatema Sfântului Patriarh Tihon și a Bisericii Ortodoxe Ruse asupra comuniștilor și a tuturor vrăjmașilor Bisericii, 1918

Smeritul Tihon, prin mila lui Dumnezeu Patriarh al Moscovei și a Toată-Rusia, Către toți cei iubiți de Dumnezeu, arhipăstori, păstori și către toți fiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse. “Fie ca Domnul să ne izbăvească din veacul cel viclean de acum”. (Gal. 1: 4.) Sfânta Biserică Ortodoxă a lui Hristos trece printr-o perioadă de grea […]

A doua scrisoare către anglicanul R. Gardiner despre Unitatea Bisericii

Se poate spune, repet, că nu sunteți de acord cu Biserica primară în această privință și că nu-i recunoașteți infailibilitatea, dar nu putem închide ochii în fața doctrinelor și Canoanelor sale total categorice. Ea nu recunoștea tainele ereticilor și schismaticilor și, dacă uneori permitea primirea lor fără ritualurile formale ale Botezului și Hirotonirii, acest lucru se făcea, așa cum o exprimă regulile menționate, cu un scop misionar. Astfel, prin Taina Pocăinței sau prin cele două Taine, ale Mirugerii și a Pocăinței, noii convertiți primeau și celelalte daruri ale Harului…

Locul Episcopului în Biserica lui Hristos. Despre falșii păstori

Acesta este răspunsul la absurdul ecleziologic conform căruia Biserica Ortodoxă nu ar avea un cap vizibil – și nici un alt cap în afară de Iisus Hristos – ca și cum o astfel de afirmație scandaloasă ar respinge Papismul. În realitate, este imposibil să existe o Biserică – trupul vizibil al lui Hristos – fără un cap vizibil, adică Episcopul. După cum am învățat [din ceea ce ni s-a predanisit], nimeni nu poate aparține Bisericii istorice – și, prin urmare, nici Bisericii cerești – fără legături vizibile cu Episcopul. Astfel, fiecare persoană botezată în Hristos este botezată în Biserica vizibilă, pământească…

Un răspuns ortodox către un anglican cu privire la „Unitatea Bisericii”, 1915, partea I

Este un lucru bun că acei contemporani ai Sfinților Apostoli — evreii și grecii — nu au gândit așa. Altfel, nu ar exista creștini sau creștinism în lume. Este bine că cei ce-l ascultau pe Sfântul Grigorie Teologul nu au gândit așa, căci altfel, grecii ar fi rămas arieni pentru totdeauna. Deci, cum vom răspunde la declarația prietenului nostru englez? Iată ce vom spune: