Declarație de Canonicitate

Arhiepiscopul Grigorie este un ierarh al Adevăratei Biserici Ortodoxe Ruse în continuitate directă cu marii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Rusiei. Când Mișcarea Ecumenistă a început oficial în 1965, Sfântul mitropolit Filaret și Sinodul său au fost cei care au obiectat mai întâi, rupând apoi comuniunea cu Patriarhia Ecumenică și cu toți cei în comuniune cu aceasta. Grecii vechi-calendariști erau, de asemenea, de același cuget și erau în comuniune cu Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Rusiei (ROCOR) până la unirea ROCOR-ului cu ecumenistul mitropolit Ciprian de Fili în 1994. După căderea comunismului rusesc, în 1991, ROCOR a hirotonit episcopi pentru Rusia. Acei episcopi ruși l-au hirotonit pe arhiepiscopul Grigorie în Rusia. Este, de asemenea, un episcop misionar, prin faptul că este responsabil nu numai pentru bisericile din America, ci are și parohii în Bulgaria, Italia, Brazilia, Republica Democrată Congo și Uganda. Ceea ce urmează mai jos este o scurtă cronologie a evenimentelor pentru a arăta canonicitatea arhiepiscopului Grigorie.

În 1986, mitropolitul Vitalie a devenit Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Rusiei, succedând pe Sfântul mitropolit Filaret.

La 10 februarie 1991, în biserica Sfântul Iov Mult-Pătimitorul din Bruxelles, arhimandritul Valentin a fost hirotonit episcop de Suzdal și Vladimir (Rusia). Hirotonirea a fost realizată de patru episcopi ai Bisericii Ruse din Afara Rusiei (ROCOR), printre care episcopul Grigorie Grabbe, care a asistat timp de mai mulți ani pe marii prim-ierarhi ai ROCOR. Mai târziu mai mulți episcopi au fost hirotoniți pentru Rusia.

În anul 1994, mitropolitul Vitalie, împreună cu Sinodul său, a anunțat că acceptă eclesiologia și teologia ecumenistului eretic caterisit, mitropolitul Ciprian de Fili și, prin urmare, a intrat în comuniune cu el. Când s-a produs această apostazie, Biserica vechi-calendaristă din Grecia a rupt comuniunea cu Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Rusiei și în aceeași vreme episcopii din Rusia au rupt de asemenea comuniunea cu mitropolitul Vitalie. Arhimandritul Grigore de la Adormirea Maicii Domnului din Colorado a părăsit de asemenea ROCOR și s-a alăturat Bisericii vechi-calendariste din Grecia.

Din 1994 până în 2001, episcopii din Rusia au fost uniți sub conducerea arhiepiscopului Valentin. Când Biserica lor a fost organizată sub denumirea de Biserica Ortodoxă Autonomă Rusă (ROAC), aceștia au decretat ca Întâistătătorul ei să dețină rangul de mitropolit.
La 19 noiembrie / 2 decembrie 2001, arhimandritul Grigorie de la Adormirea Maicii Domnului, din Colorado, fiind eliberat din Biserica vechi-calendaristă din Grecia, a fost ales în unanimitate de către Sinodul episcopilor ai ROAC și a fost hirotonit episcop de Denver de către mitropolitul Valentin, arhiepiscopul Teodor și episcopul de Catacombe Antonie din Yaransk în catedrala Sfântul Constantin, Suzdal, Rusia. În 2002, episcopul Grigorie a fost făcut episcop de guvernământ de Denver și Colorado. În 2004, a fost ridicat la rangul de arhiepiscop datorită bunei sale lucrări misionare.

În 2004, mitropolitul Valentin (după recuperarea dintr-o operație a inimii în Colorado), a încercat să-l oblige pe arhiepiscopul Grigore să accepte mai multe infracțiuni canonice – (1) că mitropolitul are jurisdicție universală și supremă în toate eparhiile și că se află deasupra Canoanelor; (2) părerea greșită conform căreia unele dintre tainele ereticilor și schismaticilor sunt valabile; (3) că Botezul într-o formă canonică nu este necesar pentru Biserica Ortodoxă, pe baza căreia mitropolitul Valentin a primit 180 de haitieni nebotezați în ROAC; și (4) confiscarea necanonică de către mitropolitul Valentin a câtorva dintre clericii și monahii arhiepiscopului Grigorie fără acordul acestuia.

Când arhiepiscopul Grigore a trimis o petiție către Sinodul din Rusia împotriva acestor nelegiuiri, mitropolitul Valentin a luat toate lucrurile în propriile sale mâini și l-a tăiat pe arhiepiscopul Grigore de orice contact ulterior cu episcopii din Rusia. Nici o ședință de sinod nu a fost permisă să se convoace pentru audierea acuzațiilor împotriva mitropolitului Valentin.