ROCE-Orlov

Grupul de episcopi format în jurul și de către mitropolitul Antonie Orlov este o altă ramură al Sinodului schismatic și eretic ROCOR-Vitalie. Sunt necanonici și lipsiți de Har pentru că au căzut în erezia Ecumenismului. După cum se știe, în 1983, Biserica Rusă din Străinătate a anatematizat erezia Ecumenismului. Cu toate acestea, mitropolitul Vitalie, în calitate de Întâistătător al Bisericii Ruse din Străinătate, și-a condus Sinodul în comuniune cu chiar ereticii pe care i-a anatematizat, intrând în comuniune cu mitropolitul Ciprian de Fili 11 ani mai târziu.

După retragerea sa din episcopat, mitropolitul Vitalie „a revendicat”, împotriva regulilor Bisericii, conducerea ROCOR în 2001. El a făcut acest lucru sub stindardul încercării de a fi mai credincios Ortodoxiei, în numele salvării ei de la politicile ecumeniste ale mitropolitului Lavru. Făcând acest lucru, el și-a creat propriul sinod schismatic.

În 2006, mitropolitul Antonie Orlov a inițiat o nouă schismă în sinodul mitropolitului Vitalie pe baza faptului că primul-ierarh suferea de demență. Cu cooperarea arhiepiscopului Victor Pivovarov, mitropolitul Antonie a purces la hirotonirea a doi clerici din Rusia în episcopie într-un mic magazin de lumânări din Montreal, Canada. Apoi s-a ridicat pe sine pentru a fi întâistătătorul Sinodului mitropolitului Vitalie, instruindu-i pe toți credincioșii să se supună autorității sale bisericești. Din cauza acestor acțiuni, el a fost suspendat din episcopat și în cele din urmă caterisit.

Sinodul mitropolitului Antonie a comis numeroase infracțiuni canonice, în primul rând pentru că însuși mitropolitul Antonie nu cunoaște marea majoritate a Sfintelor Canoane care guvernează Biserica. Cei care caută creștinismul ortodox autentic ar trebui cu siguranță să evite această capcană.


Mai multe pe această temă: