RTOC

Sinodul Tihoniților este o altă ramură a Bisericii Ruse din Afara Granițelor (ROCOR), care a apărut ca o consecință a uniunii necanonice a mitropolitului Vitalie cu așa-numitul Sinod al Rezistenților sub conducerea mitropolitului Ciprian de Fili, care a introdus conceptul de ecumenism în eclesiologia vechilor calendariști greci. Aproape toată ierarhia mitropolitului Vitalie a ignorat această unire necanonică și a rămas parte a sinodului lui Vitalie, cu excepția câtorva care au înțeles că această unire era împotriva învățăturii și Canoanelor Bisericii și, prin urmare, însemna moarte duhovnicească.

Printre acei episcopi din Rusia care au acceptat unirea mitropolitului Vitalie cu mitropolitul Ciprian a fost episcopul Lazăr. Acest fapt a arătat ignoranța deliberată a episcopului Lazăr față de Sfintele Canoane care interzic oricărui episcop să fie în comuniune cu ereticii. În ciuda faptului că unirea lui Vitalie cu Ciprian a durat opt ​​ani, timp în care s-au produs numeroase evenimente prin providența dumnezeiască pentru a-l trezi pe Vitalie la pocăință, totuși episcopul Lazăr a rămas insensibil la trădarea Ortodoxiei.

În cele din urmă, Lazăr a reușit să se despartă de sinodul lui Vitalie, formând un nou sinod în Rusia. Tihon a fost unul dintre primii oameni care a fost „hirotonit ca episcop” de acest nou grup, care s-a etichetat „Biserica Ortodoxă Adevărată Rusă” (RTOC). Mitropolitul Vitalie și Sinodul său au răspuns la aceste evenimente din Rusia, caterisind pe episcopul Lazăr și episcopii care erau cu el.

Cei care spun că Tihoniții sunt un sinod valid, chiar dacă au rămas în comuniune cu ereticii timp de opt ani, trebuie să depășească un alt obstacol, și anume că, dacă ar fi un sinod valid sub mitropolitul Vitalie, atunci ar însemna că depunerea/caterisirea episcopului Lazăr și al celorlalți episcopi RTOC a fost, de asemenea, valabilă.

Când a murit episcopul Lazăr în 2003, episcopul Tihon a fost ales să-i ia locul ca prim ierarh și astfel acest grup a ajuns să fie cunoscut sub numele de sinod al Tihoniților.

RTOC a recunoscut că a fost o greșeală să intre în comuniune cu Ereziarhul Ciprian de Fili, dar ei încă nu s-au pocăit de apostazia lor. Ei trebuie să se pocăiască față de cei care nu au stricat Credința și au refuzat să fie în comuniune cu Ciprian. Iuda Iscarioteanul s-a pocăit pentru sine. Apostolul Petru s-a pocăit în fața Bisericii. Întoarcerea celor 30 de arginți marilor preoți nu a fost de folos lui Iuda. Trebuie să te pocăiești în fața Bisericii.

Sinodul Tihoniților
Prim-ierarhul RTOC – Tihon Pasecinik, 2003
Episcopul tihonit Filaret de Pallini
Clerici tihoniți și citețul Vladimir Moss

Mai multe pe această temă:

De ce ROCOR-Vitalie și cei ce s-au desprins din acesta (inclusiv RTOC) – nu este canonic

Pocăința unui episcop de comuniunea cu erezia trebuie neapărat primită de arhiereii dreptcredincioși

Video: