Ortodoxia Mondială

Termenul „Ortodoxia Mondială” se referă la acele patriarhii și biserici autocefale ce se numesc Ortodoxe, dar care au căzut în erezia Ecumenismului. Ecumenismul este mama tuturor ereziilor, care caută să unească în sine toate ereziile, toate religiile, sub auspiciile așa-numitei „iubiri”, trecând cu vederea greșelile lor doctrinare. În acest fel respinge Crezul Ortodox, care mărturisește Biserica Unică, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, mărturisind un nou crez, care acceptă toate religiile, toate crezurile, toate ideile, toți zeii ca ducând la mântuire.

Deși Ortodoxia mondială se consideră „canonică”, aparținând familiei ortodoxe a „Bisericilor” independente, totuși, pentru că au cedat ereziei și chiar au căzut sub Anatema împotriva acestei erezii, și-au pierdut canonicitatea; căci canonicitatea rămâne intactă numai dacă se menține atât credința ortodoxă, cât și și succesiunea apostolică.

Ne aflăm astăzi în aceeași situație în care s-a aflat Sfântul Maxim Mărturisitorul, când la acea vreme erezia monotelită străbătuse patriarhatele răsăritene. Toate patriarhiatele răsăritene s-au considerat „ortodoxe”, dar așa cum afirmă istoria Bisericii, nu au fost, pentru că au susținut erezia, făcând acest lucru în masă, așa cum vedem astăzi că toate patriarhatele și bisericile autocefale sunt în erezia Ecumenismului. Toți au rămas în comuniune între ei și toți au susținut erezia Ecumenismului și, pe deasupra, au adăugat masoneria, modernismul, filetismul și alte erezii și învățături false.


Patriarhia Română

Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului

Patriarhia Rusă

Patriarhia Ierusalimului

Patriarhia Serbiei


Mai multe:

Apostazia Ortodoxiei Mondiale – video cronologie

Ecumenismul și Masoneria în „Ortodoxia” Mondială

Cronologia Adevăraților Creștini Ortodocși din Rusia și Grecia și Marea Apostazie din secolul XX-XXI

Anatema împotriva ereziei ecumeniste a Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Granițelor, 1983

Sfânta Lumină si ecumenismul – video