Anatema Sfântului Patriarh Tihon și a Bisericii Ortodoxe Ruse asupra comuniștilor și a tuturor vrăjmașilor Bisericii, 1918

Sfântul Patriarh Tihon și Lenin în ultimile sale zile din viață

Smeritul Tihon, prin mila lui Dumnezeu Patriarh al Moscovei și a Toată-Rusia,

Către toți cei iubiți de Dumnezeu, arhipăstori, păstori și către toți fiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse.

“Fie ca Domnul să ne izbăvească din veacul cel viclean de acum”. (Gal. 1: 4.)

Sfânta Biserică Ortodoxă a lui Hristos trece printr-o perioadă de grea cumpănă pe pământul Rusiei. Vrăjmașii lui Hristos, atât cei fățiși cât și cei ascunși, au ridicat prigoană asupra Adevărului și se străduie să distrugă lucrarea Mântuitorului, iar în locul dragostei creștinești să sădească semințele răutății, a urii și a războiului între frați.

Porunca lui Hristos de a ne iubi aproapele este uitată și călcată în picioare: în fiecare zi aflăm cum oameni nevinovați, până și cei ce zac bolnavi la pat, sunt bătuți cu bestialitate pentru singura vină că și-au îndeplinit cu cinste datoria față de țară, pentru că au depus toate eforturile necesare în slujba bunăstării poporului. Și toate acestea se săvârșesc nu doar sub acoperirea nopții, dar și la lumina zilei, cu o nerușinare nemaiauzită și cu o cruzime ieșită din comun, fără nicio judecată și cu încălcarea tuturor drepturilor și al legilor – se săvârșesc în zilele noastre aproape în toate orașele și în întreaga patrie: atât în metropole – Petrograd, Moscova, Irkuțk, Sevastopol, cât și în provincie.

Toate acestea ne umplu inima de o adâncă durere și ne determină să-i denunțăm pe acești monștri ai neamului omenesc cu cuvinte strașnice de mustrare, după cuvântul Apostolului „Pe cei ce păcătuiesc, mustrați-i în fața tuturor, pentru ca și ceilalți să se teamă.” (I Tim. 5, 20.)

Reveniți-vă, smintiților, încetați prigoanele voastre sângeroase! Căci ceea ce faceți nu e doar o crudă fărădelege: ea este cu adevărat lucrare satanică, pentru care, pe cealaltă lume, veți arde în focurile iadului, iar în această viață – vă veți găsi sub blestemul înficoșător al urmașilor.

Cu puterea dată nouă de la Dumnezeu, vă interzicem să vă împărtășiți de Tainele lui Hristos și vă dăm Anatemei, chiar dacă încă mai purtați un nume creștin sau prin naștere aparțineți Bisericii Ortodoxe.

Iar vouă, fiilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe, vă poruncim să nu aveți nimic de-a face cu aceste fiare ale neamului omenesc: „Scoateți afară dintre voi pe cel rău.” (I Corinteni 5, 13.)

Cruntă este prigoana adusă și asupra Sfintei Biserici a lui Hristos: sfintele Taine, ce sfințesc nașterea omului sau binecuvântata unire dintre soți într-o familie creștină, sunt declarate în mod deschis inutile și de prisos. Sfintele biserici sunt distruse cu arme de foc (Kremlin, Moscova) sau sunt jefuite și profanate (Paraclisul Mântuitorului Nostru din Petrograd); mănăstirile cinstite de credincioși, (precum cea închinată lui Aleksandru Nevski sau Lavra Poceaev), au fost confiscate de către conducătorii cei fără de Dumnezeu ai întunericului veacului acestuia sub pretextul că sunt proprietatea poporului. Școlile aflate sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe ce pregătesc păstorii Bisericii și învățătorii de credință au fost declarate inutile și transformate în “școli” ale ateismului și imoralității.

Proprietățile mănăstirilor și a bisericilor ortodoxe sunt confiscate sub pretextul că sunt proprietatea poporului, dar dreptatea sau voința legitimă a poporului nu este niciodată luată în considerare. Iar, în cele din urmă, guvernul care a promis să dea Rusiei dreptate și adevăr și să protejeze libertatea și ordinea, acționează peste tot și față de toată lumea, în special față de Sfânta Biserică Ortodoxă, cu o rea-voință și o cruzime fără limite.

Oare unde se va opri această batjocură față de Biserica lui Hristos? Nu există nicio modalitate de a opri violențele prigonitorilor Bisericii Ortodoxe? Cum și în ce fel poate fi oprit atacul cruzilor Ei vrăjmași?!

Vă chemăm pe voi, fii adevărați și credincioși ai Bisericii. Ridicați-vă întru apărarea Sfintei voastre Maici defăimate și asuprite!

Vrăjmașii Bisericii iau putere asupra Ei și a moștenirii acesteia cu forța armelor aducătoare de moarte, dar voi împotriviți-vă lor cu puterea credinței voastre, cu strigătul plin de putere a întregului popor, care să-i oprească pe smințiți și să le arate că ei nu au dreptul să se numească pe sine lucrători ai binelui poporului, clăditori ai noii sale vieți, căci ei lucrează în mod direct împotriva conștiinței poporului. Iar dacă va trebui să suferiți pentru Hrisos, vă chemăm pe voi, iubiți fii ai Bisericii… Vă chemăm pe voi la aceste suferințe împreună cu noi, după cuvintele Apostolului: „Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? (Rom. 8,35)”

Iar voi, frați arhipăstori și păstori, nu întârziați niciun ceas în lucrarea voastră duhovnicească și cu râvnă înflăcărată chemați pe poporul vostru să apere drepturile Bisericii Ortodoxe ce au fost călcate în picioare, numaidecât înființați uniuni duhovnicești, chemați nu prin silă, ci prin bunăvoință să vină în rândurile luptătorilor duhovnicești, care cu râvna lor sfântă vor ține piept puterii celei din afară. Iar noi credem cu tărie că vrăjmașii Bisericii vor fi rușinați și risipiți în fața puterii Crucii lui Hristos, căci aceasta este nestrămutata făgăduință a Însuși Celui ce a purtat Crucea: „Eu voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui (Matei 16: 18.)”

Tihon, Patriarh al Moscovei și a Toată-Rusia

19 ianuarie, 1918

Sursa: Послание Святейшаго Тихона, Патриарха всея России. / Журнал „Богословскiй Вестник”, издаваемый Московскою Духовною Академиею. – Сергиев Посад: „Типография И. И. Иванова”. – 1918. – Том I. – Январь-Февраль. – С. 74-76.