Astăzi se împlinesc 40 de ani de la Anatema împotriva Ecumenismului dată de Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Granițelor (ROCOR)

Circulara Sinodului Arhieresc al ROCOR cu textul Anatemei. Arhiva Sinodului.

Celor ce atacă Biserica lui Hristos învățând că Biserica Sa este împărțită în așa-zise „ramuri” ce se deosebesc în doctrină și în felul de viață, sau că Biserica nu există în chip văzut, ci va fi alcătuită în viitor când toate „ramurile” – sectele, denominaţiunile și chiar religiile – vor fi unite într-un singur trup, și care nu deosebesc Preoția și Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul și euharistia ereticilor sunt valabile pentru mântuire; prin urmare, celor ce cu bună-știință sunt în comuniune cu acești eretici mai-nainte-pomeniți sau celor ce susțin, răspândesc sau păzesc erezia lor ecumenistă sub pretextul dragostei frățești sau al presupusei uniri a creștinilor despărțiți, ANATEMA!

Sinodul Arhieresc al ROCOR ce a dat Anatema ecumenismul la 13 august 1983 în Mansonville, sub conducerea Sfântului Filaret al New-York-ului