Patriarhia Română

Vizita papei Ioan Paul al II-lea la București, mai 1999

Patriarhul eretic Teoctist:

Personal am fost mâhnit că o asemenea personalitate care nu știm când va mai apărea pe bolta creștinătății, cum a fost Ioan Paul al 2-lea care a insistat atât de mult și a știut prin iconomia înțelepciunii sale de slujitor a lui Hristos (!) să se apropie și să rostească despre ortodoxie ceea ce niciodată nu s-a rostit în limbajul celor 2 Biserici surori: Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică...”

Am căzut de acord ca, atunci când suntem noi în teritoriul oriental ortodox, zicem Credeul fără adaosul que (adică fără filioque — n.n.). Și când suntem în teritoriul romano, unei Biserici catolice, spunem cu (acest adaos — n.n).

Pentru mai multe mărturii video ale apostaziei BOR prin ierarhii săi, vedeți această pagină: