Un răspuns ortodox către un anglican cu privire la „Unitatea Bisericii”, 1915, partea I

Este un lucru bun că acei contemporani ai Sfinților Apostoli — evreii și grecii — nu au gândit așa. Altfel, nu ar exista creștini sau creștinism în lume. Este bine că cei ce-l ascultau pe Sfântul Grigorie Teologul nu au gândit așa, căci altfel, grecii ar fi rămas arieni pentru totdeauna. Deci, cum vom răspunde la declarația prietenului nostru englez? Iată ce vom spune:

Cuvânt de introducere pentru cititori

Adevărul care este prezentat aici poate fi greu de purtat, dar Domnul ne încurajează: „Dacă veți rămâne în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat ucenici ai Mei; și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi.” (Ioan 8:31, 32)
Pentru cei care au căutat adevărata Biserică, căutarea dumneavoastră se termină aici, în portul sigur al Adevăratei Ortodoxii.

(Epistolă către nepomenitori) Cel ce se leapădă de Hristos nu mai poate lucra cu Harul, și aceasta înainte de orice condamnare a vreunui Sobor

Fraților, „Țineți dreptarul cuvintelor sănătoase”(Tim. 1,13), pe care le-ați primit de la Domnul prin Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți și „feriți-vă de orice înfățișare a răului” (1 Tes. 5, 22), fiind gata în fiecare clipă să ziceți împreună cu Apostolul: „Dar chiar dacă noi sau înger din cer v-ar vesti altă evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema.” (Gal 1, 8) și veți dobândi împreună-petrecerea cu Trâmbița Duhului Sfânt, Pavel Apostolul, în Împărația Cerurilor.