(Epistolă către nepomenitori) Cel ce se leapădă de Hristos nu mai poate lucra cu Harul, și aceasta înainte de orice condamnare a vreunui Sobor

Fraților, „Țineți dreptarul cuvintelor sănătoase”(Tim. 1,13), pe care le-ați primit de la Domnul prin Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți și „feriți-vă de orice înfățișare a răului” (1 Tes. 5, 22), fiind gata în fiecare clipă să ziceți împreună cu Apostolul: „Dar chiar dacă noi sau înger din cer v-ar vesti altă evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema.” (Gal 1, 8) și veți dobândi împreună-petrecerea cu Trâmbița Duhului Sfânt, Pavel Apostolul, în Împărația Cerurilor.

Învățăturile Scripturilor, ale Părinților Bisericii și ale Sinoadelor Ecumenice despre eretici și cei aflați în comuniune cu ei

Am ales cu bună știință să arătăm mai jos cuvintele aspre și atenționările puternice ale iubiților lui Dumnezeu slujitori, cu privire la erezie și comuniunea cu ea, nu cu scopul de a ataca și a osândi pe semenii noștri, pentru care Hristos, cu iubire dumnezeiască de nedescris, a binevoit a se face om și a îndura Patimile Sale mântuitoare, ci astfel încât nimic din ceea ce am fi putut preveni să nu-i împiedice să moștenească, atât în acest veac cât și în cel ce va să vină acel dar minunat la care El a dorit și pururea dorește să-i facă părtași.

101 ani de la decretul (ukaz) nr. 362 al Sfântului Patriarh Tihon prin care s-a întemeiat canonic Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Granițelor

DECRET al Înaltpreasfinției Sale, Patriarhul Tihon, a Sfântului Sinod și al Consiliului Suprem al Bisericii Ortodoxe Ruse,  7/20 noiembrie 1920 Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Patriarh, Sfântul Sinod și Consiliul Suprem al Bisericii s-au întrunit cu privire la necesitatea, suplimentară instrucțiunilor date deja în scrisoarea enciclică a Înaltpreasfințitului Patriarh, în cazul încetării activității consiliilor eparhiale, de a […]