Testamentul duhovnicesc al Sfântului Filaret al New-Yorkului (Mărturisitorul)

Ține cu tărie ceea ce ai (Apoc. 3:11)

Aceste cuvinte, luate din sfânta carte a Apocalipsei în vremea noastră, în aceste zile atât de tulburi, rele și pline de ispite, au o însemnătate cu totul aparte. Ele ne amintesc cât de scumpă este bogăția duhovnicească pe care o avem noi, fiii Bisericii Ortodoxe.

Da, suntem bogați. Și această bogăție duhovnicească este averea Sfintei Biserici și a tuturor fiilor Săi credincioși. Este învățătura de credință, a minunatei și mântuitoarei noastre credințe Ortodoxe, nenumăratele pilde din viețile oamenilor trăitori potrivit credinței, potrivit canoanelor și învățăturilor înalte ale Bisericii și care au atins acea curăție și înălțime duhovnicească pe care o numim sfințenie; frumusețea și măreția slujbelor noastre Ortodoxe și participarea noastră vie la ele prin credință și rugăciune. Este acea plinătate a unei vieți duhovnicești scăldată în Har, deschisă oricui și o încununare care le întrece pe toate, unirea tuturor fiilor Bisericii în dragostea despre care Mântuitorul spune: „Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții”.

+ Mitropolitul Filaret