Testamentul duhovnicesc al Sfântului Filaret al New-Yorkului (Mărturisitorul)

Ține ce ai, ca nimeni să nu ia cununa ta (Apoc. 3:11)

Aceste cuvinte, desprinse din sfânta carte a Apocalipsei, au o semnificație aparte în aceste vremuri rele, pline de multă tristețe și de zbucium. Ele ne amintesc de acea neprețuită bogăție duhovnicească pe care noi, fiii Bisericii Ortodoxe, o avem.

Da, suntem bogați. Iar această bogăție duhovnicească este aceea pe care o are Sfânta Biserică, bogăție care aparține tuturor fiiilor ei credincioși. Învățătura de credință – minunata și mântuitoarea noastră Credință Ortodoxă; exemplele extrem de vii și de numeroase ale vieților celor care au trăit conform credinței, conform acelor rânduieli și principii nobile pe care Biserica ni le oferă, și ale celor care au atins acea curăție și măsură duhovnicească care se numește sfințenie; frumusețea și măreția dumnezeieștilor noastre slujbe ortodoxe și participarea vie la ele prin credință și rugăciune; plinătatea unei vieți duhovnicești pline de har, accesibilă oricui; iar, ca o încununare a tuturor, unitatea fiiilor Bisericii în acea dragoste despre care a vorbit Mântuitorul: „Întru aceasta vor cunoaşte toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții„.

+ Mitropolitul Filaret

Testamentul Sfântului Filaret în revista ”Pravoslavnaia Rusi”, 1985