Sfântul Chiril al Ierusalimului – Cateheze

Procateheza sau Prologul catehezelor

Cateheza I-a: Introducere către cei ce vin la Botez

Cateheza a II-a: Despre pocăință

Cateheza a III-a: Despre Botez

Cateheza a IV-a: Despre cele zece dogme

Cateheza a V-a: Despre credință

Cateheza a VI-a: Despre unitatea lui Dumnezeu

Cateheza a VII-a: Despre Tatăl

Cateheza a VIII-a: La cuvântul: ”Atotputernicul”

Cateheza a IX-a: La cuvintele: ”Făcătorul cerului și al pământului”

Cateheza a X-a: La cuvintele: ”Și întru Unul Domn Iisus”

Cateheza a XI-a: La cuvintele: ”Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a născut”

Cateheza a XII-a: La cuvintele: ”S-a întrupat și S-a făcut om”

Cateheza a XIII-a: La cuvintele: ”S-a răstignit și S-a îngropat”

Cateheza a XIV-a: La cuvintele: ”Și a înviat din morți a treia zi; și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui

Cateheza a XV-a: La cuvintele: ”Și iarăși are să vină cu slavă să judece viii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit”

Cateheza a XVI-a: La cuvintele: ”Și întru Unul Sfântul Duh, Mângâietorul, Carele a grăit prin prooroci”

Cateheza a XVII-a: Despre Sfântul Duh (continuare)

Cateheza a XVIII-a: La cuvintele: ”Și întru Una, Sfântă, Sobornicească Biserică; și întru învierea trupului și viața veșnică”

Cateheza a I-a mistagogică: ”Fiți treji, privegheați”

Cateheza a II-a mistagogică: Despre Botez

Cateheza a III-a mistagogică: Despre ungerea cu Sfântul Mir

Cateheza a IV-a mistagogică: Despre Trupul și Sângele lui Hristos

Cateheza a V-a mistagogică: Despre zidirea duhovnicească

Omilie la slăbănogul de la Scăldătoarea Vitezda

Epistola către Contstantie despre semnul luminos al Crucii

Abrevieri și semne