Epilog

Aceasta este povestea vieții arhiepiscopului Grigorie, care de la începutul maturității sale a înțeles că cel mai important lucru din viață este credința în Dumnezeu. Voia să-i fie plăcut Făcătorului său, voia ca să-l cunoască pe Făcătorul său, și voia să urmeze exemplul Sfinților. Acest lucru este posibil fiecărei persoane, trăind în oricare epocă a Creștinismului. S-a întâmplat ca în această epocă a vremurilor de pe urmă, dacă cineva vrea să trăiască după voia lui Dumnezeu, să urmeze calea cea îngustă prevăzută de Hristos, trebuie să se confrunte cu anumite ispite întâlnite la fiecare pas, fie de la diavoli fie de la oameni. În ciuda tuturor acestor pietre de poticnire pe care cel rău i le-a așezat înainte, arhiepiscopul Grigorie a reușit să-și împlinească visul în viața monahală și a înființat, cu ajutorul lui Dumnezeu, o frumoasă mănăstire în Munții Stâncoși din Colorado.

Schitul Adormirii Maicii Domnului

Viața Arhiepiscopului Grigorie dovedește că o persoană poate să rămână neclintită în Credință, indiferent de condițiile în care se află. A fost, și continuă să rămână, neclintit în Harul lui Dumnezeu. El și cu episcopul Ioan sunt singurii arhierei din America care n-au compromis în nici un fel Credința Ortodoxă. Arhiepiscopul Grigorie a fost din totdeauna în Biserică, și va muri în Biserică. I-a adunat pe mulți laolaltă sub conducerea sa, singurul său scop fiind acela de a păstra puritatea Ortodoxiei.

Pe lângă realizările sale ecleziastice, el este un iconar desăvârșit, ale cărui lucrări au fost reproduse și distribuite în toată lumea. Schitul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre principalii producători de icoane reproduse, din Statele Unite. Înființarea mănăstirii de maici a Sfinților Apostoli este încă un exemplu al muncii sale sârguincioase. Această mănăstire a produs în jur de 30 de volume cu cele mai edificatoare cărți. Acolo se găsesc traduceri din viețile sfinților nemaivăzute în limba engleză. Aceste publicații de asemenea au luminat și educat nenumărați oameni de toate religiile din întreaga lumea. O altă realizare remarcabilă a acestei mănăstiri de maici și a mănăstirii de călugări este publicarea Noului Testament Ortodox și a Psaltirii Ortodoxe. The Orthodox New Testament (Noul Testament Ortodox) este singura traducere a textului grecesc, din Sfintele Scripturi, în limba engleză care s-a făcut de către greci, și alți cărturari ortodocși.

Mănăstirea Sfinților Apostoli

Însă, cu adevărat, una dintre cele mai remarcabile realizări este adunarea atâtor suflete nobile, nu doar în viața monahală, ci de asemenea și din rândul laicilor care și-au închinat, cu tot sufletul, viața lui Hristos și Bisericii sale. S-au adunat sub adevărați episcopi doar pentru păstrarea Ortodoxiei. Adevărata Biserică Ortodoxă din America este fără îndoială continuarea Bisericii Ruse din Afara Granițelor, care a fost stâlpul Ortodoxiei la începutul ereziei ecumeniste, de la 1965 la 1994. Episcopia Adevăratei Biserici Ortodoxe din America este o linie directă din mărturisitoarea Biserică Rusă din Afara Granițelor, după cum limpede arată acest lucru viața arhiepiscopului Grigorie. Este un adevăr remarcabil faptul că Biserica Rusă și-a instituit autoritatea canonică asupra Statelor Unite în 1794, întrucât a fost prima Biserică Ortodoxă care a adus și a statornicit Creștinismul Ortodox în Statele Unite. A fost prima și este ultima Biserică cu adevărat mărturisitoare din Statele Unite.