Capitolul 43: Plecarea arhiepiscopului Ambrozie

Următoarele șase luni s-au dovedit a fi o perioadă foarte liniștită pentru Biserica din America. Arhiereii Bisericii coliturghiseau în fiecare Duminică. Apoi în iunie, s-a descoperit o scrisoare pe Internet, scrisă, pe baza informațiilor și a convingerilor, de către arhiepiscopul Macarie, având data de 20 Ianuarie, 2008, în care nega participarea sa la primirea arhiepiscopului Ambrozie!!!

Arhiepiscopul Macarie

Arhiepiscopul Grigorie a încercat să afle dacă într-adevăr scrisoarea a fost făcută de către arhiepiscopul Macarie. Toate încercările au fost neroditoare deoarece nu s-a primit nici un răspuns. Scrisoarea a fost postată pe un website neoficial al GOC-ului Greciei, care era administrat de către studenți de facultate, dar era, se crede, sub controlul mitropolitului Hristofor. Mitropolitul Hristofor era, la momentul când s-a făcut această postare, secretarul Sinodului din Grecia. Deși această scrisoare este o evidentă minciună, arhiepiscopul Grigorie neînțelegând motivele ei necuviincioase, ea a fost un șoc pentru tot clerul de aici din America. Singurul efect pe care l-a avut, însă, a fost agitarea sufletului proaspăt convertit al arhiepiscopului Ambrozie. Și-a exprimat necazul timp de mai multe zile, și până la urmă s-a despărțit duhovnicește de clerul său. Atât arhiepiscopul Grigorie cât și episcopul Ioan au încercat să-i arate că scrisoarea arhiepiscopului Macarie nu are nici un efect asupra situației lui, datorită dovezii atât a translatorului cât și al înregistrării telefonice care confirmă că arhiepiscopul Macarie este un amăgitor, dacă într-adevăr el a făcut acea scrisoare, dar arhiepiscopul Ambrozie nu a ascultat.

La data de 27 Iulie, 2008, Sfântul Sinod din America a primit o scrisoare făcută și semnată de către arhiepiscopul Ambrozie, spunând că nu mai este membru al GOC-ului din America. Arhiepiscopul Ambrozie a semnat-o în calitate de mitropolit al Kievului și Exarh al patriarhiei Alexandriei, astfel revenind înapoi la starea lui de dinainte ca și parte a Ortodoxiei Mondiale.

La data de 29 Iulie, 2008, s-a ținut o întrunire sinodală a Adevăratei Biserici Ortodoxe a Americii, luând act de nefericitele acțiuni ale arhiepiscopului Ambrozie, în care Sinodul a declarat că el nu mai face parte din GOC-ul din America, după ce a încălcat canoanele care îi interzic a se despărții de Sinodul său legitim. Datorită atitudinii sale dificile, a fost în cele din urmă caterisit.

Sunt atât de greu de înțeles faptele omului. Ce l-a putut face pe arhiepiscopul Macarie să păcătuiască împotriva unității Bisericii și de asemenea împotriva iubirii? “Scrisoarea de defăimare” scrisă de arhiepiscopul Macarie către singurul său preot din America, de când s-a făcut această postare, încă se află pe web site-ul neoficial al GOC-ului Greciei. Fiindcă arhiepiscopul Macarie nu ne va recunoaște cererea pentru a confirma faptul că într-adevăr el a scris această scrisoare, am ajuns la concluzia că este ceva necurat la mijloc.

Din discuțiile noastre directe cu arhiepiscopul Macarie de-a lungul anilor și din mărturiile oamenilor pe care îi cunoaștem, acest tânăr arhiepiscop este un individ manierat. Însă scrisoarea pe care a scris-o, a înfățișat caracteristicile foarte necreștine ale amăgirii, jumătățile de adevăr, minciunile, și lipsa de frică față de Dumnezeu și lipsa de iubire față de Biserică.

Ridicarea în rang a arhiepiscopului Macarie a fost o mare greșeală. Este una din nefericitul șir de lipse de evaluări ale caracterului în care episcopii GOC-ului Greciei au căzut. Ei au acceptat ca și episcopi, și au hirotonit ca și episcopi bărbați care au devenit nevrednici de poziția lor. Se poate vedea limpede plecările relativ recente ale mitropoliților Paisie, Vinchentie, Nifon, Arethas, și Anghelos, și acum îi vedem plecând de asemenea și pe mitropoliții Atanasie, Hristofor și Ambrozie de Drama.

Plecarea acestor ultimi trei mitropoliți din sinodul arhiepiscopului Macarie ar putea foarte bine fi rezultatul trădării sale față de arhiepiscopul Grigorie. De multe ori în istoria Bisericii, dacă o persoană aflată în înalta poziție de episcop trădează încrederea fratelui său episcop spre vătămarea Bisericii, trădătorul poate suferi părăsirea harului lui Dumnezeu ca și pedeapsă pentru faptele sale.

În mod regretabil vedem că asta s-a și întâmplat aici, fiindcă imediat după trădarea arhiepiscopului Macarie față de arhiepiscopul Grigorie,  a deschis un dialog cu așa numita “Sfânta Biserică Ortodoxă din America de Nord”, (HOCNA) condusă de către mănăstirea grecească homosexuală a Schimbării la Față din Boston. Clerul acestei mănăstiri fuseseră caterisiți din motiv de homosexualitate de către episcopii care au hirotonit episcopii GOC-ului din Grecia.

În cele din urmă, (în 2013) arhiepiscopul Macarie a intrat în deplină unire cu detestabilul sinod parasinagogic HOCNA! Acest fapt a făcut ca GOC-ul Greciei să fie nu doar o biserică schismatică ci de asemenea și o biserică eretică, deoarece HOCNA susține erezia imiaslaviei și GOC-ul Greciei a rămas în comuniune ea! Credem că acest lucru i-a determinat pe cei trei episcopi ca să fugă de la Macarie.

Toți cei care vor citi scrisoarea de defăimare împotriva arhiepiscopul Grigorie ar trebui să știe că aceasta este o scrisoare care conține otravă, chiar și pentru cei care o vor citi. Scrisoarea îl învinovățește pe arhiepiscopul Grigorie de a minți că arhiepiscopul Macarie a avut vreo participare sau amestec în primirea arhiepiscopului Ambrozie. Pentru a arăta că aceasta este o minciună, atașăm mai jos link-ul convorbirii audio dintre arhiepiscopul Grigorie și arhiepiscopul Macarie, cu translatorul, părintele Atanasie.

Fișier Audio.

Acesta este un fișier audio puțin editat. Dar dacă cineva dorește să citească întreaga transcriere, poate să acceseze acest link unde am tradus totul în limba engleză [și în română – n. trad.].

Transcriptul convorbirii telefonice între arhiepiscopul Grigorie și arhiepiscopul Macarie referitor la primirea arhiepiscopului Ambrozie