Capitolul 41: Primirea arhiepiscopului Ambrozie

Arhiepiscopul Grigorie a fost timp de doi ani de sine în Statele Unite ca fiind singurul episcop mărturisitor. În această perioadă, dânsul mereu s-a considerat ca făcând parte din Biserica Ortodoxă Rusă, cu toate că se afla tăiat de la Sinodul ei. Nu știa dacă situația dezastruoasă din Rusia cu mitropolitul Valentin se va îndrepta. Episcopii ar fi putut înțelege greșelile mitropolitului și să îl corecteze în mod canonic, sau însuși mitropolitul ar fi putut deveni neputincios și să demisioneze, sau să moară din cauze naturale. Această ultimă probabilitate le părea plauzibilă multor persoane, fiindcă după eșecul său din Statele Unite, a suferit câteva traume fizice. Diabetul său a devenit atât de incontrolabil încât au fost necesare amputările, începând cu degetele de la picioare. De asemenea un lucru care s-a mai adăugat la problemele sale a fost că, de sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, hoții, gândindu-se că se afla atunci la biserică, au intrat în casa lui, și găsindu-l, l-au înfășurat într-un covor și l-au lovit atât de grav încât a trebuit să fie spitalizat. Cam la acea vreme arhiepiscopul Grigorie a fost abordat de către un arhiepiscop/mitropolit al Bisericii Ortodoxe Ucrainienecu numele de Ambrozie Moran.

Arhiepiscopul Ambrozie Moran

Locuia în New York și discuta cu unul dintre clericii noștri, care îl încuraja încontinuu să se pocăiască de ecumenismul său și să se alăture adevăratei Biserici. Până la urmă, a văzut gravitatea greșelii sale de a fi implicat în cea mai rea dintre erezii. Într-un final a înțeles linia canonică adevărată și fermă a arhiepiscopului Grigorie. A ajuns la această concluzie după ce a cercetat Bisericile Grecești Vechi Calendariste din New York și a constatat că sunt cripto-ecumeniste. A mai cercetat de asemenea și Biserica Rusă din Afara Granițelor, care tocmai se alăturase Patriarhiei Moscovei. Acest lucru era inacceptabil. Și-a dat seama că nu există nici un alt episcop mărturisitor în Statele Unite în afară de arhiepiscopul Grigorie.

Arhiepiscopul Ambrozie i-a făcut arhiepiscopului Grigorie o cerere pentru a fi primit în Biserică. A făcut acest lucru în scris, prezentând toate actele sale oficiale împreună cu biografia sa. După o examinare atentă, arhiepiscopul Grigorie a determinat că într-adevăr poate fi primit în Biserică prin mirungere [având forma botezului prin 3 afundări – n. trad.], după completa sa lepădare față de erezia Ecumenismului. Lepădările sale inițiale făcute în scris au fost după cum urmează:

“Către arhiepiscopul Grigorie de Denver, și către cei în cauză:

Eu, arhiepiscopul Ambrozie (Moran), prin acest document și prin semnătura pe care am aplicat-o aici, renunț și condamn erezia Ecumenismului, și în conformitate cu Anatema din 1983, emisă de către Sinodul Bisericii Ruse din Afara Granițelor, aflat sub mitropolitul Filaret, care este prezentată mai jos, și eu de asemenea îi anatemizez pe cei care practică această erezie:

Celor care atacă Biserica lui Hristos învățând că Biserica lui Hristos este împărțită în așa-zise ‘ramuri‘ care se deosebesc în doctrină și în modul de viață, sau că Biserica nu există în mod vizibil, ci va fi formată în viitor, atunci când toate ‘ramurile‘ sau sectele sau denominațiunile și chiar religiile vor fi unite într-un singur trup, și care nu deosebesc Preoția și Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul și euharistia ereticilor sunt valabile pentru mântuire; prin urmare, celor ce cu bună-știință sunt în comuniune cu acești eretici pomeniți mai sus, sau celor care susțin, răspândesc, sau apără noua lor erezie a Ecumenismului sub pretextul dragostei frățești sau al presupusei uniri a creștinilor despărțiți, Anatema.”

Semnat: + Arhiepiscopul Ambrozie, ștampilată cu sigiliul său

Data: 17/30 Octombrie, 2007.

Arhiepiscopul Grigorie, însă, nu a mai auzit de faptul ca un episcop să primească un alt episcop în Biserică, așa că el credea că acest lucru trebuie realizat cu acordul a cel puțin doi episcopi.

Singurul Sinod de episcopi pe care arhiepiscopul Grigorie îl recunoștea ca fiind valid era al Adevăraților Creștini Ortodocși din Grecia sub arhiepiscopul Macarie. L-a contactat pe arhiepiscopul Macarie și i-a explicat faptul că un episcop ucrainean ecumenist vechi calendarist dorește să se pocăiască și să se unească cu Biserica din America. A explicat faptul că a adunat toate informațiile și a verificat istoria hirotonirii sale și într-adevăr el vine de pe o linie recunoscută. Arhiepiscopul Grigorie a clarificat de asemenea faptul că nu a crezut de cuviință ca el să-l primească pe un episcop de unul singur fără acordul cel puțin a altui episcop, și că din moment ce arhiepiscopul Grigorie era de unul singur în America, avea nevoie de ajutorul arhiepiscopului Macarie.

Arhiepiscopii Grigorie și Macarie

Arhiepiscopul Macarie a fost de acord ca să-l ajute și a cerut ca să-i fie trimise toate actele în Grecia. La o săptămână după ce au fost primite actele, arhiepiscopul Macarie i-a spus arhiepiscopului Grigorie că Ambrozie ar trebui de asemenea să facă un livelos, ceea ce este o declarație în scris, și în acest caz era în mod specific, despre lepădarea sa de Ecumenism și de toate tradițiile false și practicile cu care a fost el asociat în trecut. Arhiepiscopul Ambrozie a scris din nou următoarea declarație: “Către Adevărata Biserică Ortodoxă din America, prin harul sfânt, fiind călăuzit către Ortodoxie, adică către, una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică, prezint această declarație scrisă, prin care mărturisesc și primesc toate câte au hotărât și mărturisit cele șapte sfinte Sinoade Ecumenice, de asemenea și sinoadele locale. Astfel resping toate inovațiile falselor biserici, eretice și ecumeniste, cu privire la doctrinele, Tainele, tradițiile și practicile Bisericii. Așadar, mărturisind și primind Ortodoxia cu tot sufletul meu, vin aici, ca un fiu adevărat și credincios!” Semnat: + Arhiepiscopul Ambrozie de New York — 5 Noiembrie, 2007.

Această declarație fusese de asemenea tradusă în grecește, și a fost trimisă către arhiepiscopul Macarie împreună cu cea originală. După ce arhiepiscopul Macarie a primit și examinat acest document, arhiepiscopul Grigorie l-a contactat iarăși prin telefon. Unul din preoții săi greci, părintele Atanasie, a fost translatorul. Conversația a fost înregistrată astfel încât ea să fie revizuită ulterior de către alții care erau experți în limba greacă, încât tot ceea ce s-a vorbit să fie înțeles perfect și să nu existe vreo neînțelegere pe viitor. Arhiepiscopul Macarie i-a spus arhiepiscopului Grigorie că toate par a fi în ordine și că arhiepiscopul Ambrozie ar trebui întâi să-și facă declarația. Asta a semnificat că ar trebui să-și citească în mod public declarația în biserică. Apoi a zis: “Purcede! Ce altceva mai e de făcut acolo?”

Arhiep. Ambrozie este primit în Biserică, primind harul episcopiei
Aducerea în fața credincioșilor

După două săptămâni, Duminică, 18 Noiembrie, 2007, arhiepiscopul Ambrozie a fost primit în Biserică prin acordul comun al arhiepiscopului Grigorie al GOC-ului Americii și arhiepiscopului Macarie al GOC-ului Greciei. Primirea arhiepiscopul Ambrozie a avut loc la Catedrala Adormirii Maicii Domnului, înaintea tuturor credincioșilor, unde și-a făcut în public lepădările și a fost miruns înapoi în Biserică.